JUVECOS TJÄNSTER

Vi vet vad det innebär att vara låst och inte veta vart man ska vända sig eller hur man ska göra. Där kommer vi in med tips, råd och kunskap för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig. Vi hjälper både privatpersoner och företag och du väljer själv hur mycket hjälp du vill ha. Vi skräddarsyr våra tjänster efter just dina behov. 

Låt oss på Juveco Sverige sköta allt det administrativa!

Att sköta allt arbetsgivaransvar är väldigt mycket jobb så varför inte låta oss sköta det så kan du koncentrera på ditt välmående och din vardag, samtidigt som du har maximalt självbestämmande inom din assistans. Vi gör allt det administrativa åt dig.

Ett arbetsgivaransvar innebär att:

 • Skapa jobbannonser
 • Sköta arbetsintervjuer
 • Anställa assistenter
 • Hålla reda på kollektivavtal
 • Redovisa
 • Hantera pensioner
 • Hantera löner
 • Redovisa skatter och avgifter
 • Assistenternas arbetsmiljö följs och redovisas varje månad till Försäkringskassan
 • Skapa halvårsredovisningen till Försäkringskassan

Vi har arbetat med allt detta sedan 2015 och har lång erfarenhet. Våra kunder vet att dom kan lita på oss. Vi har erfarenhet runt assistans, håller utbildningar, och ser till att dina assistenter får de absolut bästa förutsättningarna.

Vi har en lång erfarenhet av många olika funktionsnedsättningar och har läkare inom vår personalkår med stor kunskap.

Detta är lite av vad vi gör i det administrativa

 • Vi registrerar er hos IVO.
 • Vi registrerar er hos Skatteverket som arbetsgivare.
 • Vi meddelar till Försäkringskassan att du sköter din egen assistans och hjälper skicka in alla nödvändiga blanketter.
 • Vi hjälper er teckna kollektivavtal samt pensioner & försäkringar.
 • Vi hjälper med anställningsbiten och anställningsavtal, och även hjälper till vid avskedande eller om det blir några problem med anställda.
 • Vi sköter allt kring löner, skatter och semesterersättning. Vi använder oss idag av både Fortnox och Timezynk. Det ska vara enkelt även för de anställda att rapportera sina tider.
 • Varje månad skriver vi ut tidrapporter till alla anställda som de får skriva under och skicka in till Försäkringskassan. Vi hjälper dig också med räkningen för utförd assistans som vi skickar in till Försäkringskassan.
 • Vi kan sköta all kommunikation med myndigheter så slipper du tänka på det.
 • Vi hjälper dig med bemanningen och schemaläggningen.

I stort sett sköter vi allt åt dig och dina anställda håller sig hela tiden utbildade. På detta sätt kan du erbjuda dem mycket bättre löner än många andra assistansbolag idag. Vi bidrar till att dina assistenter trivs hos dig och stannar kvar längre.

Du väljer själv hur mycket hjälp du behöver och vi skräddarsyr efter dina behov.

Du är alltid välkommen att ringa in till oss eller maila så kan vi gå igenom just erat behov. Kanske är det utbildningar ni är ute efter eller endast att låna utrustning. Alla lösningar är möjliga, vi skräddarsyr alltid efter dina särskilda behov.

Utöver i tjänster

Vi håller även i utbildningar för personal inom olika hjärnskador och hur man kan öka livskvalitén. Vi kan hjälpa er att boka tid till mottagningar för hjärnstimulering samt hjälpa er med att hålla kontakt med hemsjukvården, era sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder och andra berörda. Vi hjälper er med att beställa sjukvårdsmaterial som till exempel skyddsutrustning, fika till anställda, muntussar, handsprit, blöjor, ja allt ni kan tänkas behöva.

Idag hjälper vi flera kunder att hålla koll på när det är dags att fylla på med förskrivna produkter. Då kan ni istället koncentrera er på det som är viktigt för er.

Vi håller dessutom i utbildningar som är skräddarsydda efter våra kunders behov. Kontakta oss gärna för mer info.

Det är din rätt att kunna styra över din assistans

Idag är det ca 3 % som ordnar sin assistans själva. Vi tycker att betydligt fler borde göra det och därför finns vi för att hjälpa dig! Vi själva har aldrig hand om din assistansersättning utan den kommer direkt till dig. Men vi sköter allt runt om kring och ser till så att du kan bestämma så mycket som möjligt. På det sättet kan du erbjuda assistenterna bättre villkor och löner, vilket i sin tur kan bidra till att de stannar kvar hos samma arbetsgivare. Låt oss göra det tunga arbetet som vi har gjort sedan 2015, det har givit oss en lång erfarenhet och bra kunskaper! Vi har ett brett kontaktnät med både läkare och undersköterskor, och betydande kontakter inom sjukvården vet vi vad vi gör. Många av våra kunder har i stort sett haft samma personal sedan vi började hjälpa dem, just för att vi sköter allt. Vi vet vad som behövs för att hemsjukvården ska fungera, ni har allt det ni behöver. Du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv så gott som möjligt.

I FN:s konvention står det: ”Alla människor oavsett funktionsförmåga ska fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.” Detta är vad vi eftersträvar varje dag.

Personlig assistans ser olika ut hos alla. Vissa har det hela dygnet, andra kanske bara vissa tider på dygnet. Assistenterna hjälper dig med alla grundläggande behov men de ska även hjälpa dig med olika fritidsaktiviteter, som att exempelvis träffa vänner, jobba, vara förälder, eller att du kan vara en del av samhället.

Vi tycker att man ska själv kunna styra vilka som ska jobba hos en men det är inte alltid möjlig när man anlitar en kommun eller ett företag. Ofta är personalomsättningen också väldigt hög. Hos Juveco får du en större trygghet.

Vilka typer av anordnare finns det och hur kan assistans anordnas?

Det finns flera olika sorters anordnare inom personlig assistans. Man kan antingen köpa assistansen av ett företag, av kommunen eller bli medlem i ett brukarkooperativ. Man kan också bli en arbetsgivare själv och anställa assistenter. Det är här vi kommer in, som ditt stöd i de flesta frågor som gäller arbetsgivaransvaret. Det blir inte betungande, utan tvärtemot, man får assistansen utförd precis som man vill.

Den som anordnar assistansen tar arbetsgivaransvaret: Där ingår det bland annat att anställa assistenter, hantera löner, skatter och avgifter, ansvara för assistenternas arbetsmiljö, och redovisa till Försäkringskassan och Skatteverket. Det finns olika sätt att anordna assistans, läs vidare här nedan.

 

Kommunen – Tryggt men mindre flexibelt

Med kommunen som anordnare får du en assistent som ofta är heltidsanställd och ibland schemalagd hos andra. Det betyder att assistenten kanske inte kan finnas där hela tiden, till exempel att följa med på en resa eller liknande. Kommunens kollektivavtal kräver att personalen har omvårdnadskompetens. De rekryterar din personal och sköter lönesättningen och du har få möjligheter att påverka vilka utbildningar assistenterna får och hur assistansen utförs.

Om någon, till exempel en anhörig som du vill ska arbeta som assistent åt dig, saknar den speciella utbildningen kan personen anställas med ett särskilt kollektivavtal. Dock får assistenten då inte Ob-ersättning.

 

Privat företag – Mer personligt men inte alltid transparent

Det vanligaste är att man använder ett privat företag, allt ifrån enmansföretag till stora koncerner för sin personliga assistans. Företaget står på din sida gentemot Försäkringskassan eller kommunen och kan ofta ge dig ett juridiskt stöd när det gäller att ta beslut.

Här har du möjlighet att påverka vem som ska få ett extra lönepåslag. Du har inte rätt att veta din assistents lön, men du kan tala om vem du tycker gör ett extra bra jobb.

Alla privata företag är inte transparenta med hur de använder din ersättning eller hur scheman läggs och liknande. En rekommendation är att skriva avtal där du kommer överens med anordnaren om hur mycket av din ersättning som ska gå till dina assistenters löner och utbildningar respektive till anordnarens omkostnader.

 

Kooperativ – Personligt men kräver stort engagemang

Ett kooperativ är en ekonomisk förening där flera omsorgstagare gått samman för att anordna assistans åt sina medlemmar. Tillsammans bestämmer ni hur verksamheten ska utformas och hur eventuell vinst ska användas – den får dock inte delas ut till ägarna, men kan användas till investeringar. Det som blir över från din ersättning går ofta till kooperativet, men ibland kan du bestämma vad det som blir över från dina assistanstimmar ska gå till.

I ett litet kooperativ har du mer inflytande men också mer ansvar. I ett större kooperativ kan det finnas kansli som sköter det administrativa arbetet och även ibland juridisk rådgivning och utbildningsfrågor.

 

Juveco Sverige – Du bestämmer men har också ansvar

När du själv anordnar assistans, är du din egen arbetsgivare. Du anställer dina assistenter själv och kan styra över hur de ska jobba och hur arbetet ska utföras. Du kan också ge dina assistenter högre lön eftersom det inte går så mycket pengar till administrativa omkostnader. Du får inte betalt och kan inte ta ut en vinst för ditt arbetsgivaransvar. Men du får möjlighet att styra över din vardag själv, en frihetskänsla som är nog så värdefull. Dessutom, med all vår hjälp blir det inte alls mycket jobb för dig.