Om Juveco

Tanken bakom Juveco kom till oss när vår Oliver blev svårt hjärnskadad 2015. Där och då skapades fröet till vår idé.

Idén kom till oss när vår Oliver blev svårt hjärnskadad 2015. När Oliver skulle hem så hade vi ordnat allting med ett assistansbolag som var fantastiska och hjälpsamma men väldigt minimala med utbildningar. De hade en utbildning som var väldigt generell och egentligen inte alls inriktad mot denna typ av funktionsnedsättning. Där och då skulle vi hjälpa en person med allt i dennes liv och vi själva hade ingen aning om hur något fungerade. 

Men där skapades fröet till vår idé, varför inte specialanpassa utbildningar för personliga assistenter eller vårdpersonal överlag? Istället skräddarsyr man en utbildning efter omsorgstagarens behov. Där assistenter får mer kunskap och insyn i vad själva skadan eller funktionsnedsättningen innebär. Hur kan man på bästa möjliga sätt erbjuda en bättre livskvalité? Hur ska personen i frågan få känna sig mer delaktig och faktiskt kunna njuta av sitt liv med de förutsättningar de har?

Vi kände att vi ville ändra på det. Vi vill att omsorgstagaren ska få säga till om mer och vara mer delaktig så vi påbörjade med att erbjuda en utbildning för de som jobbar inom omvårdnad och assistans. Vi skräddarsyr program efter personers unika behov och erbjuder även våra kunder som väljer att anställa sina egna assistenter att slippa allt det jobbiga med det administrativa. Vi sköter allt i samråd med vår kund.

Juveco - om oss

Vi har genom året etablerat kontakter både inom sjukvården, rehab och har egen personal. Våra kunder kan känna sig trygga med att personalen är utbildade och hela tiden utvecklas inom sitt arbete. Vår stora erfarenhet är att vi själva jobbar inom detta dagligen och är själva anhöriga till personer med svårigheter. Vi vet hur krävande allting kan vara och hur tufft allting är. Vi vet också att våra kunders personal har stannat kvar på sina jobb och därmed hos sina omsorgstagare efter att vi har kommit in och hjälpt. Det är inte helt ovanligt att personal inom assistans och hemtjänst byts ut endast efter 3–6 månader. De kunder vi har hjälpt har haft samma personal i 3–5 år och personalomsättningen har minskat något enormt. 

Vår idé är att samarbeta med både assistansbolagen men även de få som anställer sina egna assistenter och anlitar hemtjänsten.

Vi vill att personalen ska kunna känna sig trygga i sitt arbete. På samma sätt hjälper vi även företag och privatpersoner med det administrativa, oavsett vad de behöver hjälp med. 

Här nedan kan ni läsa en artikel om vår Oliver och hans kära syster som idag är en utbildad undersköterska (inom kort sjuksköterska). 

18-årige Oliver föll på tågperrongen och blev hjärnskadad | Aftonbladet

Vi som står bakom företaget är Ülle Ämmälä, mamma till Oliver, och Anne Lundström, storasyster. Men även alla andra människor som hjälper oss att hjälpa andra! Tillsammans är vi många och starka!